Vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking en goederen

Published 2010 / 07
Summary Trends for plotting as examples in online model.
Authors
Organizations
Keywords trends, passengers, cars, goods, flights, trains
File name CBS_20100428_Vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking en goederen.xls