CE Delft_Schepers de Jong_2009_Werkgelegenheid door kernenergie

Published 2009 / 06
Summary Op verzoek van Greenpeace Nederland heeft CE Delft onderzocht wat de directe werkgelegenheidseffecten zijn van de bouw en het bedrijven van een nieuwe kerncentrale in Zeeland. Het onderzoek concludeert dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat bij de bouw van een kerncentrale de ondergrens van de piek van de directe werkgelegenheid voor Zeeland zal liggen rond de 120-150 arbeidsplaatsen. Deze werkgelegenheid is van tijdelijke aard (gedurende de bouw van de centrale). Een permanente, directe werkgelegenheid wordt gecreeerd tijdens de opera- tiefase. Deze wordt ingeschat op 150 arbeidsplaatsen.
Organizations
Keywords Employment nuclear
File name CE Delft_Schepers de Jong_2009_Werkgelegenheid door kernenergie.pdf