Industrie in Transitie: een visie op de toekomstige energie- en grondstofvraag van de energie-intensieve industrie in Nederland vanuit inconsistenties in het huidige denken

Published 2016 / 06
Summary Dit rapport gaat in op 8 belangrijke trends die een grote impact kunnen en zullen hebben op de structuur en de energievraag van de industrie, maar niet meegenomen worden in de huidige energiescenario's. Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief ingegaan op de impact van elke trend op de industrie en de energiescenario's.
Organizations
Keywords Industrie, transitie, energievraag, structuur, inconsistenties, klimaatkansen
File name Industrie_in_transitie_Quintel_Intelligence_1.1.pdf