Regressie graaddagen en temperatuur

Published 2020 / 05
Summary Regressie die de relatie tussen graaddagen en gemiddelde jaartemperatuur aangeeft voor de jaren 1987-2004. De definitie van graaddagen is zoals gebruikt in de Gaswet.
Authors
Organizations
Keywords graaddagen, temperatuur, klimaatslider, weerjaren
File name regressie_graaddagen_Teff.xlsx