Statusdocument bio-energie 2010

Published 2011 / 03
Summary Het statusdocument bio-energie 2010 geeft de huidige status weer van bio-energie in Nederland, inclusief trends en verwachtingen voor de toekomst. Het doel van dit document is inzicht verstrekken aan overheden en marktpartijen in de ontwikkelingen van bio-energie.
Organizations
Keywords Biomass, potential, policy, torrefaction, pyrolysis, gasification
File name Agentschap NL_201103_Statusdocument bio-energie 2010.pdf