Afvlakken van warmteprofielen huishoudens

Published 2020 / 06
Summary Achtergronddocument bij het 'smoothen' van de warmtevraagprofielen voor huishoudens. Hoe we profielen gebaseerd op één huis aggregeren tot een cluster van 300 woningen.
Authors
Organizations
Keywords profielen, curves, huishoudens, warmte, fever, vraag
File name Herziening_afvlakking_warmtevraagcurves_huishoudens.docx